Увійти


ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗАСТРАХУВАТИ:

  • Будівельні роботи, включаючи підготовчі роботи, будівельні матеріали і конструкції, витрати на заробітну плату, витрати по перевезенню, податки, митні збори і мита, інші витрати, передбачені проектно-кошторисною документацією, а також будівельні матеріали і обладнання, що поставляються замовником;
  • Монтажні роботи, включаючи устаткування, що монтується, витрати на заробітну плату, витрати по перевезенню, податки, митні збори і мита, інші витрати, передбачені проектно-кошторисною документацією, а також матеріали, устаткування і послуги, надані замовником;
  • Устаткування будівельного (монтажного) майданчика (тимчасові будинки і спорудження, складські приміщення, риштування, інженерні комунікації, під'їзні шляхи і т. і.);
  • Об'єкти, що знаходяться на будівельному (монтажному) майданчику;
  • Машини і обладнання, що використовуються на території будівельного майданчика та/або монтажу (бульдозери, екскаватори, скрепери, котки, асфальтоукладальники, крани, підйомники, бетономішалки тощо);
  • Витрати по розчищенню зазначеної в Договорі страхування території від уламків (залишків) майна, що постраждало в результаті страхового випадку;
  • Післяпускові гарантійні.

СТРАХОВА СУМА

Встановлюється за згодою сторін Договору страхування в межах вартості предметів страхування (страхової вартості) за цінами і тарифами, що діють у місці і на момент укладання Договору страхування.

для будівельних та/або монтажних робіт

повна вартість будівельних та/або монтажних робіт за контрактом (договором підряду) при їх завершенні (або залишок вартості робіт за контрактом (договором підряду), якщо об'єкт вже споруджується на момент укладання Договору страхування), включаючи вартість будівельних матеріалів, складових частин і конструкцій, витрати на заробітну плату, витрати по перевезенню, податки, митні збори і мита, інші витрати, передбачені проектно-кошторисною документацією, а також матеріали і обладнання, що поставляються замовником;

для устаткування будівельного (монтажного) майданчика, будівельної (монтажної) техніки і обладнання, об'єктів, що знаходяться на будівельному (монтажному) майданчику

вартість придбання (будівництва) по цінах, що діють на момент укладення Договору страхування з урахуванням зносу.

Розмір річного тарифу може становити 0,1 % - 3,5 % від страхової суми.

СТРАХОВИЙ РИЗИК

випадки пошкодження або знищення застрахованого майна при проведенні будівельних, монтажних, пусково-налагоджувальних робіт, робіт по розчищенню території внаслідок:

Техногенних аварій та її наслідків

Стихійних явищ та їх наслідків

Протиправних дій третіх осіб

Інших аварійних подій

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ МОЖЕ БУТИ УКЛАДЕННИЙ:

На період
проведення
будівельних та/або
монтажних робіт
згідно з контрактом
(договором підряду)
На окремі етапи
будівельних та/або
монтажних робіт,
використовуючи
локальні кошториси
на виконання робіт
На будь-який інший
календарний строк
ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Навіть якщо Ви ще не наш клієнт