Увійти


НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК

раптова, випадкова, короткочасна, незалежна від волі Застрахованої особи (Страхувальника, Вигодонабувача, спадкоємця) подія, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я (травматичне пошкодження, опіки, відмороження, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами (за винятком сальмонельозу, дизентерії), ліками; ботулізм; захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом, сказ внаслідок укусу тварини, правець) Застрахованої особи або її смерть.

Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи: утоплення, поразка блискавкою або електричним струмом, укус тварин або отруйних комах, змій, проникнення стороннього тіла, протиправні дії третіх осіб.

Застрахованими особами можуть бути особи, які на час укладення Договору страхування не є онкологічно хворими, хворими на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, ВІЛ-інфікованими, а також не знаходяться на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних, шкіро-венерологічних диспансерах. Захворювання (неочікувані, хронічні, загострення хронічних), та їх наслідки не вважаються нещасними випадками. Тому, на випадок смерті або інвалідності в наслідок захворювання, страхове відшкодування за умовами цього договора НЕ передбачені.

СТРАХОВІ РИЗИКИ:

смерть (загибель) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку
постійна втрата Застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного випадку
тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного випадку

Як за правило, договір страхування від нещасного випадку за згодою сторін укладається відносно певної комбінації таких ризиків. Перелік ризиків, істотним чином впливає на розмір страхового внеску.

СТРАХОВА СУМА

Зазначена в договорі страхування грошова сума, в межах якої Компанія зобов’язується та гарантує здійснення виплати страхового відшкодування у випадку настання нещасного випадку. Розмір страхової суми встановлюється за згодою сторін.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ

Розмір страхового внеску (сплати за страхування), визначений у відсотках від страхової суми. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на корегуючі коефіцієнти.

Допускається використання корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за виключенням коефіцієнту короткостроковості) знаходиться в діапазоні 0,1-4,0.
Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою сторін та залежить від категорії Застрахованої особи, професії, виду спорту, що займається Застрахована особа.

ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Навіть якщо Ви ще не наш клієнт