Увійти


ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ

Майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням Страхувальником (відправником, одержувачем, перевізником) заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, у тому числі навколишньому середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством.

Строк страхування – 1 рік.

СТРАХОВА СУМА

Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу.

СТРАХОВА ТАРИФ

Визначається відповідно до Постанови КМУ №733 від 1 червня 2002 року.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

За шкоду, заподіяну
життю та здоров’ю
третіх осіб

50 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова сума встановлюється:

у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі призначення потерпілій третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності.

За шкоду, заподіяну
навколишньому
середовищу

30 відсотків страхової суми.

За шкоду, заподіяну
майну третіх осіб

20 відсотків страхової суми.

ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Навіть якщо Ви ще не наш клієнт