Увійти


КОМУ І НАВІЩО ПОТРІБЕН ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ОПН:

Договір страхування необхідний підприємствам, установам і організаціям підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти і об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.

ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ - об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одне чи кілька пожежовибухонебезпечних речовин.

АВАРІЯ на об'єкті підвищеної небезпеки вважається небезпечна подія техногенного характеру (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо), яка виникла на об'єкті під час його експлуатації і привела до некерованих змін його стану, загибелі людей, тимчасової або незворотної втрати працездатності чи здоров'я людини, заподіяння шкоди довкіллю. Аварією санітарно-епідеміологічного характеру вважається подія, в результаті якої відбувся неконтрольований викид чи скид в середовище життєдіяльності людини хімічних, біологічних (бактеріологічних) сполук, що спричинило загибель людей, або призвело чи може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людини, а також до проведення лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів серед населення або до негативних наслідків для середовища життєдіяльності людини.

СТРАХОВА ПОДІЯ

Заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.

Треті особи — фізичні та юридичні особи, яким може бути заподіяна шкода в результаті пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки, крім осіб, які знаходилися в трудових відносинах із страхувальником, а також тих, які несанкціоновано або під час виконання службових обов'язків перебували на об'єкті підвищеної небезпеки.

СТРАХОВА СУМА

Визначається по окремому об'єкту підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки.

Для об’єктів 1 категорії небезпеки – 11 560 000 грн.

Для об’єктів 2 категорії небезпеки – 4 046 000 грн.

Для об’єктів 3 категорії небезпеки – 2 601 000 грн.

СТРАХОВА ТАРИФ

Для об’єктів 1 категорії небезпеки – до 0,44 %

Для об’єктів 2 категорії небезпеки – до 0,18 %

Для об’єктів 3 категорії небезпеки – до 0,12 %

РОЗМІР СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

За шкоду, заподіяну
життю та здоров’ю
третіх осіб

1 категорія небезпеки – 5 780 000 грн.

2 категорія небезпеки – 2 023 000 грн.

3 категорія небезпеки – 1 300 500 грн.

За шкоду, заподіяну
навколишньому
середовищу

1 категорія небезпеки – 3 468 000 грн.

2 категорія небезпеки – 1 213 800 грн.

3 категорія небезпеки – 780 300 грн.

За шкоду, заподіяну
майну третіх осіб

1 категорія небезпеки – 2 312 000 грн.

2 категорія небезпеки – 809 200 грн.

3 категорія небезпеки – 412 200 грн.

Строк дії договору страхування 1 рік.

ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Навіть якщо Ви ще не наш клієнт