Увійти


КОМУ І НАВІЩО ПОТРІБЕН ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ КОМАНД:

На підприємствах, в установах та організаціях з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння можуть створюватися з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників та інших громадян добровільні пожежні дружини (команди).

ХТО СТРАХУВАЛЬНИК:

Підприємство, установа, організація (юридична особа), які утримують підрозділи відомчої та сільської пожежної охорони і добровільні пожежні дружини (команди), та виконавчий комітет відповідної Ради, за рахунок бюджету якої утримується підрозділ сільської пожежної охорони.

ХТО ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА:

Працівники підприємства, установи чи організації, які є одночасно працівниками відомчої та сільської пожежної охорони, членами добровільної пожежної дружини (команди), який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

ЩО СТРАХУЄТЬСЯ:

Життя та здоров’я працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) під час виконання їхніх професійних обов’язків.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

Загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, одержані під час ліквідації пожежі або наслідків аварії застрахованим, який виконував свої обов'язки згідно з наказом або дорученням.

СТРАХОВА СУМА

Максимальний обсяг – десятирічна заробітна плата застрахованої особи за її посадою на день страхування.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ

До 2,0 % від страхової суми на кожну Застраховану особу.

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ
У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ :

Відповідно до групи інвалідності, встановленої Застрахованій особі внаслідок заподіяння шкоди її здоров’ю і настанню страхового випадку, Страховик виплачує страхову суму в таких розмірах:

I група інвалідності – 100 % страхової суми

II група інвалідності – 90 % страхової суми

III групаінвалідності – 70 % страхової суми

При тимчасовій втраті працездатності Застрахована особа отримує 0,2 % від страхової суми за кожну добу непрацездатності, але не більше 50 % страхової суми.

У разі загибелі або смерті застрахованого його спадкоємцям виплачується 100 % страхової суми.

ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Навіть якщо Ви ще не наш клієнт