Увійти


ХТО МОЖЕ БУТИ СТРАХУВАЛЬНИКОМ:

будь-які підприємства (організації) всіх форм власності, діяльність яких містить в собі ризик
заподіяння шкоди третім особам, наприклад:

  • організація, яка розміщує свою рекламу продукцію на щитах на випадок завдання шкоди життю, здоров’ю, майну третіх осіб, якщо такий щит зірветься з кріплення);
  • організація, яка займається будівельно-монтажними роботами, що можуть завдати шкоду третім особам (монтаж будь-яких споруджень, робота великогабаритної техніки тощо);
  • заклади громадського відпочинку (кінотеатри, ресторани, кафе).

СТРАХОВА СУМА

Грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов страхування, зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК – законне визнання судом, відповідними державними органами або самим Страхувальником (після обов’язкового письмового погодження зі Страховиком) цивільної відповідальності Страхувальника за випадкову та ненавмисну шкоду, заподіяну третім особам внаслідок чи під час подій, визначених в договорі страхування.

Сукупність усіх претензій та позовів, викликаних однією подією вважаються одним страховим випадком.

За шкоду, заподіяну життю та здоров’ю третіх осіб

40% від загальної страхової суми. Ліміт відповідальності - 25% від загальної страхової суми.

За шкоду, заподіяну майну третіх осіб

60% від загальної страхової суми, але не більше суми фактичних збитків. Ліміт відповідальності - 25% від загальної страхової суми.

РОЗМІР СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

При добровільному задоволенні претензії - виходячи із суми, на задоволення якої дав згоду Страховик.

Рішенням суду - виходячи із суми, стягненої зі Страхувальника. При цьому, у межах установленого ліміту по претензійних витратах, відшкодовуються погоджені зі Страховиком витрати на одержання юридичної допомоги, стягнені зі Страхувальника та/ або понесені ним, якщо Страхувальник не мав можливості уникнути передачі справи до суду.

Страховик виплачує Вигодонабувачам або Страхувальнику (якщо він відшкодував шкоду Вигодонабувачам) відшкодування у розмірі прямого збитку, заподіяного Страхувальником третім особам у міру надходження кожної заявленої Страхувальнику претензії, що покривається даним Договором і при наявності причинного зв'язку між дією (бездіяльністю) Страхувальника і заподіяним ним збитком. Надалі Страховик не несе ніякої відповідальності щодо цієї претензії.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ

Розмір базового річного страхового тарифу становить 0,5 – 5% від страхової суми та визначається в кожному конкретному випадку.

ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Навіть якщо Ви ще не наш клієнт