Увійти

Інформація фінансової установи

Iнформацiя фiн. установи

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.04.17

Повідомлення про загальні збори акціонерів 2018

Звіт НКЦП 2017 сайт власний

Баланс 2017

Звіт КУ УП 2017

Звіт НКЦПФР 2017

Форма 2_2017

Форма 3_2017

Форма 4_2017

ПРИМІТКИ СК УНІПОЛІС 2017

Аудит СК УНІПОЛІС 2017 р

Особлива інформація 2018

ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Навіть якщо Ви ще не наш клієнт