Увійти


Інформація фінансової установи

Керуючись постановою Правління Національного банку України від 20 квітня 2022 року № 77 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" , надавач фінансових послуг тимчасово закриває доступ користувачів до інформації про структуру власності надавачів фінансових послуг. Доступ до вищезазначеної інформації буде поновлений протягом п’яти робочих днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.


Особлива інформація емітента_13.10.2021

Особлива інформація емітента_13.10.2021 в машиночитальному форматі

Відомості про власників істотної участі ПРАТ СК УНІПОЛІС станом на 06.10.2021

Відомості про остаточних ключових учасників ПРАТ СК УНІПОЛІС станом на 06.10.2021

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2021 року

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2021 року в машиночитальному форматі

Особлива інформація емітента станом на 12.11.2021pdf.p7s

Особлива інформація емітента станом на 12.11.2021 в машиночитальному форматі

Відомості про власників істотної участі станом на 08.11.2021.pdf

Відомості про остаточних ключових учасників станом на 08.11.2021

Відомості про власників істотної участі станом на 01.01.2022

Відомості про остаточних ключових учасників станом на 01.01.2022

Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності_ПРАТ СК УНІПОЛІС (15.12.2021)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 18.02.2022 (PDF)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 18.02.2022 (P7S)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 18.02.2022 (Validation_Report)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій_17.02.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБРАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗА 2021_ПРАТ СК УНІПОЛІС

Звіт про корпоративне управління_2021 ПРАТ СК УНІПОЛІС

ЗВІТ_УПРАВЛІННЯ_за 2021_ ПРАТ СК УНІПОЛІС

Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності (10.12.2021)

Інформація для споживачів відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Iнформацiя фiн. установи

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.04.17

Повідомлення про загальні збори акціонерів 2018

Звіт НКЦП 2017 сайт власний

Баланс 2017

Звіт КУ УП 2017

Звіт НКЦПФР 2017

Форма 2_2017

Форма 3_2017

Форма 4_2017

ПРИМІТКИ СК УНІПОЛІС 2017

Аудит СК УНІПОЛІС 2017 р

Особлива інформація 2018

Оголошення конкурсу з вибору аудитора від 20.02.19

Порядок проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності від 20.02.19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ від 04.03.19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ від 25.03.19

Повідомлення про зміну посадових осіб від 26.04.2019

Повідомлення про прийняття рішення про попереднє надання згоди від 26.04.2019

Звіт емітента за 2018 рік від 27.04.19

Аудиторський звіт 2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ від 22.11.19

Повідомлення про зміну посадових осіб 23.12.2019 р

Звіт емітента за 2018 рік (з підписом ЕЦП)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 26.05.2020

Повідомлення про виникнення особливої інформації 26.05.2020

Повідомлення про виникнення особливої інформації Report

Звіт про власний капітал 2019 р.

Звіт про рух грошових коштів 2019 р.

Звіт про фінансові результати 2019 р.

Звіт про фінансовий стан 2019 р.

Примітки 2019 р.

Повідомлення про річні ЗЗА_15.07.20 (підписано ЄЦП)

Повідомлення про річні ЗЗА_15.07.20(підписано ЄЦП).doc

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій_14.07.2020

Повідомлення про виникнення особливої інформації(зміна посадових осіб емітента)_15.07.2020

Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента_зміна посадових осіб_15.07.2020_в машиночитальному форматі

Повідомлення винекнення особл інформ емітента_попер надання згоди на вчинення значних правочинів_15.07.2020

Повідомлення винекнення особл інформ_попер надання згоди значних правочинів_15.07.2020_ в машиночитальному форматі

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік в машиночитальному форматі

Аудиторський висновок ПрАТ СК УНІПОЛІС

Звіт з надання впевненості незалежного аудитора

ОГОЛОШЕННЯ_КОНКУРС_АУДИТ_УНІПОЛІС_14 12 2020

Повідомлення про позачергові ЗЗ акціонерів 18.02.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій_17.02.2021

ПРОТОКОЛ № 1 позачергових Загальних зборів від 18 лютого 2021 року

Звіт про корпоративне управління за 2020 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗЗА 21.04.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій_20.04.2021

Протокол №1 річних Заг. зборів акціонерів 2021р.

Особл.інф. емітента_ 21.04.21_попер. згода вчинення значних правочинів

Особл. інф. емітента_21.04.21_в машин. форматі

РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2020 Р. в машиночитальному форматі

РІЧНИЙ ЗВІТ ЕМІТЕНТА ЗА 2020 РІК

Звіт незалежн. аудитора щодо фін. звітності ПрАТ СК УНІПОЛІС за 2020 р.

Звіт про власний капітал 2020р.

Звіт про рух грошових коштів 2020р.

Звіт про фінансові результати 2020р.

Баланс 2020р.

Звіт про корпоративне управління за 2020р.

Примітки до річної звітності 2020р.

Особлива інформація емітента_27.05.2021_в машиночитальному форматі

Особлива інформація_зміна посадових осіб_27.05.2021

Особлива інформація емітента_23.06.2021

Особлива інформація емітента_23.06.2021_в машиночитальному форматі

ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Навіть якщо Ви ще не наш клієнт