Увійти

Інформація фінансової установи

Iнформацiя фiн. установи

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.04.17

Повідомлення про загальні збори акціонерів 2018

Звіт НКЦП 2017 сайт власний

Баланс 2017

Звіт КУ УП 2017

Звіт НКЦПФР 2017

Форма 2_2017

Форма 3_2017

Форма 4_2017

ПРИМІТКИ СК УНІПОЛІС 2017

Аудит СК УНІПОЛІС 2017 р

Особлива інформація 2018

Оголошення конкурсу з вибору аудитора від 20.02.19

Порядок проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності від 20.02.19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ від 04.03.19

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ від 25.03.19

Повідомлення про зміну посадових осіб від 26.04.2019

Повідомлення про прийняття рішення про попереднє надання згоди від 26.04.2019

Звіт емітента за 2018 рік від 27.04.19

Аудиторський звіт 2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ від 22.11.19

Повідомлення про зміну посадових осіб 23.12.2019 р

Звіт емітента за 2018 рік (з підписом ЕЦП)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 26.05.2020

Повідомлення про виникнення особливої інформації 26.05.2020

Повідомлення про виникнення особливої інформації Report

Звіт про власний капітал 2019 р.

Звіт про рух грошових коштів 2019 р.

Звіт про фінансові результати 2019 р.

Звіт про фінансовий стан 2019 р.

Примітки 2019 р.

Повідомлення про річні ЗЗА_15.07.20 (підписано ЄЦП)

Повідомлення про річні ЗЗА_15.07.20(підписано ЄЦП).doc

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій_14.07.2020

Повідомлення про виникнення особливої інформації(зміна посадових осіб емітента)_15.07.2020

Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента_зміна посадових осіб_15.07.2020_в машиночитальному форматі

Повідомлення винекнення особл інформ емітента_попер надання згоди на вчинення значних правочинів_15.07.2020

Повідомлення винекнення особл інформ_попер надання згоди значних правочинів_15.07.2020_ в машиночитальному форматі

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік в машиночитальному форматі

Аудиторський висновок ПрАТ СК УНІПОЛІС

Звіт з надання впевненості незалежного аудитора

ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ

Навіть якщо Ви ще не наш клієнт